Projekty

Ważniejsze projekty z zakresu budowy strategii rozwojowych i restrukturyzacyjnych oraz zarządzania finansami i wdrażania architektury zarządczej.

Budowa strategii rozwojowej dla firmy po przejęciu dużego wydziału produkcyjnego >>

Strategia rozwojowa i jej wdrożenie

Klient: firma usługowo-produkcyjna (usługi remontowo-narzędziowe)
Czas trwania: 5 tygodni
Opis: Projekt obejmował analizę funkcjonowania firmy, analizę otoczenia biznesowego i konkurencji oraz zbudowanie strategii rozwojowej na kolejne 3 lata. W ramach strategii stworzony został model finansowy prognozujący wariantowo możliwe kierunki rozwoju.
Rezultat/produkt: Wariantowa strategia rozwoju firmy wraz z modelem finansowym.


Analiza poziomu zatrudnienia, propozycja optymalizacji zatrudnienia >>

Architektura zarządcza

Klient: bank
Czas trwania: 3 miesiące
Opis: Projekt obejmował analizę poziomu zatrudnienia we wszystkich departamentach banku (ok. 1300 pracowników), propozycję optymalizacji zatrudnienia, struktury organizacyjnej oraz uzgodnienie z dyrektorami departamentów zaproponowanych redukcji.
Rezultat/produkt: Uzgodniony poziom redukcji. Dokumentacja zadań na potrzeby modyfikacji opisów stanowisk. Oszczędności wygenerowane dzięki realizacji projektu przekroczyły 12% rocznego budżetu wynagrodzeń.


Integracja prawna, finansowa, operacyjna oraz redukcja kosztów pracowniczych >>

Integracja przedsiębiorstw   Architektura zarządcza

Klient: grupa kapitałowa, branża hutnicza
Czas trwania: 16 miesięcy
Opis: Opracowanie i wdrożenie planu integracji podmiotów gospodarczych należących do grupy kapitałowej zajmującej się produkcją i sprzedażą stali oraz optymalizację kosztów pracowniczych. Projekt integracyjny obejmował ponad 40 podmiotów, z których 20 zostało zintegrowanych w ramach trzech rodzajów działalności – produkcyjnej, energetycznej i logistycznej. Dla pozostałych podmiotów uruchomiono proces sprzedaży lub likwidacji. W ramach projektu redukcji kosztów zatrudnienia zoptymalizowano struktury organizacyjne, przeanalizowano zatrudnienie (grupa 6600 pracowników), zaproponowano i uzgodniono poziom optymalizacji. Dodatkowo w ramach projektu zunifikowano porozumienie socjalne z pracownikami i wprowadzono nowy system motywacyjny dla pracowników liniowych.
Rezultat/produkt: Dzięki projektowi uruchomiono potencjał oszczędności rzędu 30 milionów euro.


Strategia restrukturyzacyjna, optymalizacja systemu rozliczania kosztów produkcji i śledzenia rentowności >>

Strategia restrukturyzacyjna i jej wdrożenie   Informacja zarządcza  Architektura zarządcza

Klient: firma produkcyjna, artykuły budowlane
Czas trwania: 10 miesięcy
Opis: Projekt obejmował analizę firmy i opracowanie strategii restrukturyzacyjnej we wszystkich obszarach funkcjonalnych. W ramach projektu wdrożeniowego uruchomiono inicjatywy mające na celu redukcję kosztów zakupowych, produkcyjnych, optymalizację zatrudnienia oraz modyfikację systemu rozliczania kosztów produkcji.
Rezultat/produkt: W spółce wprowadzono Activity Based Costing obejmując nim wszystkie produkty i w jednocześnie uaktualniając wdrażany system SAP. Oszczędności kosztów produkcji sięgnęły 10% w skali roku.


Wdrożenie Zarządzania przez Cele >>

Architektura zarządcza

Klient: firma produkcyjna, artykuły budowlane
Czas trwania: 2 miesiące
Opis: W ramach projektu określone zostały cele organizacji i w oparciu o nie przeprowadzony został proces dezagregacji celów na cele kadry zarządzającej, kierowników i mistrzów. Ustalono cele finansowe i niefinansowe. Cele finansowe zostały ściśle powiązane z założeniami budżetowymi organizacji. Dla uzgadnianych celów ustalone zostały harmonogramy ich realizacji i odpowiednie mierniki. Uzgodnione cele stały się bazą dla określenia systemu wynagrodzeń motywacyjnych.
Rezultat/produkt: Uzgodnione cele dla stanowisk od zarządu do mistrza. Dla wsparcia procesu określono formularze uzgadniania i dezagregacji celów oraz formularze ocen i harmonogramów.


Modyfikacja systemu rozliczania kosztów – Activity Based Costing >>

Informacja zarządcza

Klient: firma produkcyjna, branża spożywcza
Czas trwania: 2 miesiące
Opis: W ramach wspierania procesu restrukturyzacyjnego fabryki produkującej napoje alkoholowe poddano gruntownej analizie system rozliczania kosztów i analizowania rentowności. Wraz z grupą pracowników firmy opracowano nowy system rozliczania kosztów produkcji uwzględniający metodę Activity Based Costing.
Rezultat/produkt: Struktura rozliczania kosztów produkcji


Analiza rynku i budowa strategii rozwojowej >>

Strategia rozwojowa i jej wdrożenie

Klient: centrum medyczne
Czas trwania: 1 miesiąc
Opis: Na potrzeby budowy strategii rozwoju firmy przeanalizowano rynek prywatnych usług medycznych i ubezpieczeń medycznych w Rumunii. Na bazie analiz i rozmów z przedstawicielami władz i ustawodawców opracowana została strategia rozwoju firmy.
Rezultat/produkt: Analiza rynku i strategia rozwojowa


Analiza rynku i identyfikacja potencjalnych akwizycji i partnerów biznesowych w krajach WNP >>

Strategia rozwojowa i jej wdrożenie

Klient: firma produkcyjno-wydobywcza, branża miedziowa
Czas trwania: 6 miesięcy
Opis: Na potrzeby firmy zajmującej się wydobyciem i obróbką miedzi przeanalizowano złoża oraz firmy zajmujące się wydobyciem i obróbką miedzi w Rosji i krajach WNP. Na bazie analizy zidentyfikowano potencjalne cele inwestycyjne i potencjalnych partnerów biznesowych dla zleceniodawcy. W ramach projektu przeprowadzono również szereg działań mających na celu nawiązanie kontaktów biznesowych z partnerami w Rosji i krajach WNP.
Rezultat/produkt: Dokumentacja geologiczna i biznesowa złóż miedzi i ocena potencjalnych partnerów biznesowych.


Opracowanie strategii rozwoju poprzez akwizycje za granicą >>

Strategia rozwojowa i jej wdrożenie

Klient: firma produkcyjna, artykuły budowlane
Czas trwania: 1 miesiąc
Opis/produkt: Identyfikacja celów akwizycyjnych i opracowanie strategii rozwoju działalności spółki za granicą. Opracowanie dokumentu strategii i modelu finansowego na potrzeby wewnętrznych procesów decyzyjnych.


Strategia restrukturyzacyjna z wdrożeniem, zarządzanie przedsiębiorstwem w utracie płynności >>

Strategia restrukturyzacyjna i jej wdrożenie  Finanse, płynność Informacja zarządcza  Architektura zarządcza

Klient: firma produkcyjna, branża spożywcza
Czas trwania: 12 miesięcy
Opis: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym w okresie utraty płynności. Czasowe objęcie stanowiska Dyrektora Generalnego. Wdrażanie elementów strategii restrukturyzacyjnej obejmującej: optymalizację zatrudnienia, ukształtowanie funkcji łańcucha dostaw oraz wdrożenie narzędzi kontroli zarządczej. Negocjowanie i utrzymanie warunków finansowania firmy (stand still) z głównymi bankami oraz dostawcami pozwalające na poszukiwanie i pozyskanie inwestora strategicznego bez wstrzymywania działania firmy.
Rezultat/produkt: Identyfikacja potencjału oszczędności wynikającego z redukcji zatrudnienia, utrzymanie stand still w relacjach z kluczowymi wierzycielami, wsparcie informacyjne procesu sprzedaży spółki.


Strategia restrukturyzacji >>

Strategia restrukturyzacyjna i jej wdrożenie

Klient: firma produkcyjna, branża spożywcza
Czas trwania: 6 tygodni
Opis/produkt: Opracowanie planu restrukturyzacyjnego dla firmy produkcyjnej i identyfikacja potencjału redukcji kosztów operacyjnych. Analizą objęte były wszystkie kluczowe obszary funkcjonalne firmy i spółek córek obsługujących podstawowy proces produkcyjny. Na bazie analizy opracowano strategię restrukturyzacyjną z harmonogramem wdrożenia i alokacją odpowiednich zasobów.


Optymalizacja płynności i zarządzania kapitałem obrotowym >>

Finanse, płynność

Klient: firma usługowa, szkolenia językowe
Czas trwania: 2 miesiące
Rezultat/produkt: Przemodelowanie systemu rozliczeń z kluczowymi klientami w celu optymalizacji przepływów pieniężnych w ciągu miesiąca. Optymalizacja procesu zarządzania płynnością w firmie. Stworzenie i wdrożenie procedur kontrolni kredytowej i kontroli płatności.